Dnevnik

1. teden 9. 10. – 15. 10.

S skupino smo izbirali med dvema večjima temama za igrico (teme so bile Huffmanovo drevo, algoritmi). Odločili smo se za tematiko algoritmi. Zapisovali smo si razne ideje o scenariju. Med “brainstormingom” smo prišli do zanimivih aktivnosti, ki bi lahko bile vključene v igro. Odločali smo se med programskim okoljem, v katerem bomo programirali igro – Unity ali Visionaire Studio.

2.  teden 16. 10. – 22. 10.

Dodelali, skrčili in uredili smo del scenarija ter dodali manjkajoče elemente. Posvetovali smo se tudi z asistentom in profesorjem o možnih preobsežnih elementih ter ciljih. V tem tednu smo posvetili čas pogovoru o programih, ki bi jih uporabili za grafiko.

3. teden 23. 10. – 29. 10.

Pisanje podrobnega scenarija. Dobili smo se ter oblikovali konkreten in podrobno napisan scenarij. Razmišljali smo o sami vizualni sliki igre, o vseh sobah, kjer bo  potekala igra ter aktivnosti povezali z učnimi cilji.

Asistentu smo predstavili podroben scenarij in se pogovarjali o ustreznosti aktivnosti ter dodali stvari, ki nam jih je svetoval asistent.

4. teden 30. 10. – 5.11.

Določili smo programsko okolje v katerem bomo programirali. Odločili smo se za Unity, saj smo po pogovoru z asistentom prišli do zaključka, da je za naše aktivnosti le ta bolj primeren. V tem tednu smo dokončali grafično podobo glavnega junaka. Uredili smo spletno stran, kjer moramo objaviti dogovorjene stvari.

5. teden 6. 11. – 12. 11.

Začeli smo z gledanjem posnetkov, ki nam bodo v pomoč pri programiranju v Unity-ju. Pričeli smo ustvarjati scene v risarskem programu Inkscape.

6. teden 13. 11. – 19. 11.

Igrica počasi napreduje. Združujemo slikovne elemente s programerskimi (igralnica) in počasi ustvarjamo celoto. Skupina dobro sodeluje in si medsebojno pomaga ter svetuje.

7. teden 20. 11. – 26. 11.

Vključevanje že narisanih scen in elementov v igrico ter risanje preostalih stvari.

8. teden 27. 11. – 3. 12.

Risanje, programiranje (atelje). Programiranje poteka po načrtu. Če so težave, se posvetujemo z asistentom. Napisali smo tudi navodila za učitelje in učence ter objavili to na naše spletišče – https://raj.splet.arnes.si/.

9. teden 4. 12. -10. 12.

Pri programiranju je še veliko dela. Programiramo težavnejše dele igre, ki nam delajo kar precej težav. Težave nam je predstavljalo programiranje drag&drop sistema, saj je kar zapleten.

10. teden 11. 12. – 17. 12.

Uspeli smo sprogramirati vsaj osnutek težavnejšega dela aktivnosti. Popravljanje in iskanje napak v programu.

11. teden 18. 12. – 24. 12.

Dokončevanje in popravljanje scen in elementov, da bo programski del pravilno narejen.

12. teden 25. 12. – 31. 12.

Pričetek pisanja dokumentacije naše igre. Programiranje in  risanje. Skupina debatira o izboljšavah grafičnih elementov. Pogovor tudi z mentorico Žerovnik, ki podaja predloge za izboljšavo/nadgradnjo.

13. teden 1. 1. – 7. 1.

Risanje glavnega junaka iz vseh strani, da smo lahko naredili animacijo (premikanje). Težava se je pojavila pri programiranju, zaradi nesorazmernih velikosti telesa pri pogledu palčka od spredaj in zadaj, vendar smo to težavo hitro odpravili.

14. teden 8. 1. – 14. 1.

Priprava za predstavitev igre širši publiki. Izdelava kratkega izseka, ki vključuje igranje igre za boljšo realizacijo. Skupina oblikuje tekst, s katerim bomo poskusili prepričati poslušalce o didaktični vrednosti igre.

15. teden 15. 1. – 21. 1.

Predstavitev igrice sošolcem, snovanje infografike, oblikovanje spletne strani.