Akcijski elementi

Pri snovanju akcijskih elementov smo želeli biti pozorni na različne oblike in barve le teh, saj se zavedamo, da so nekateri učenci bolj pozorni na barve (ali pa barvno slepe), drugi pa na oblike, zato smo želeli zadostiti raznolikosti igralcev/učencev.