O avtorjih

Smo študentje 4. letnika na Pedagoški fakulteti (Univerza v Ljubljani), smer matematika – računalništvo. V okviru predmetov Večpredstavnost in hipertekst ter Z IKT podprta učna gradiva moramo narediti didaktično računalniško igro. Naši mentorji pri igri so: dr. Jože Rugelj, asist. Matej Zapušek ter pred. mag. Alenka Žerovnik.

Janez Puntar

Pri izdelavi igre v naši skupini sodelujem kot “programer”. Ker od začetka še nimam veliko dela s programiranjem, saj je igra šele v nastanku, tako skupaj s kolegicama načrtujemo scenarij igre, ga izboljšujemo in spreminjamo. Uredili smo tudi spletno stran, kjer smo morali podati opis igre, umestiti igro v ustrezen učni načrt in razred ter opisali idejne aktivnosti, ki bodo nastopale v igri.
V skupini smo vsi zadolženi za vse, tako si med seboj pomagamo in nimamo točno določene naloge, ki jo opravlja le posameznik.

Rebeka Mežan

Zadolžena sem za izdelavo scenarija in komunikacijo skupine s profesorjem in asistenti. Na začetku smo s skupino veliko časa posvetili iskanju prave ideje in sestavljanju scenarija, ki je pri taki igri zelo velikega pomena. Pomagam tudi preostalim članom pri njihovem delu.

Anja Kos

Pri izdelavi igre sem zadolžena za grafiko, torej risanje skic in urejanje le teh. Odločili smo se za vektorsko grafiko, saj tako lepše ustreza naši igri. Grafiko bom urejala v programskem okolju Inkscape.