Navodila za učitelje

Naša didaktična igra je namenjena učencem druge triade osnovne šole. Učitelj jo lahko uporabi pri pouku računalništva (obravnava nove učne snovi), računalniškem krožku ali pa pri kateremkoli drugem predmetu, kjer bi želel popestriti učno uro. Tema naše igre so algoritmi. Cilji, ki jih doseže učenec ob koncu učne ure so:

–          Učenec razume pojem algoritem.

–          Učenec sledi algoritmu, ki ga pripravi nekdo drug.

–          Učenec zna z algoritmom predstaviti preprosto opravilo.

–          Učenec zna povezati več algoritmov v celoto, ki reši nek problem.

Igra se ne igra celo uro, temveč cca. 20 minut, odvisno od tega, kolikokrat se učenec med igranjem zmoti. Navodila so natančna in jasna, vendar je kljub temu potrebna prisotnost učitelja, če bi slučajno kateri od učencev potreboval pomoč. V sami igri ni zapisane definicije algoritma, zato mora učitelj pred ali po igranju igrice (to se vsak učitelj odloči posamezno) ustrezno povzeti (če je po igranju) ali povedati, kaj sploh je algoritem in kaj so se/se bodo danes novega naučili. Preverjanja znanja med samo igrico ni vključenega, lahko pa to učitelj stori po odigrani igrici.